Μεγάλο "μαχαίρι" της Κομισιόν στην πρόβλεψη για την ελληνική ανάπτυξη !!!

Σε υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας το 2015 προχώρησε η Κομισιόν, εξαιτίας της πολιτικής αβεβαιότητας και των σφιχτότερων οικονομικών συνθηκών που επιβαρύνουν την οικονομία.

Η πολιτική αβεβαιότητα που προκύπτει από την απόφαση της Ελλάδας να διεξάγει πρόωρες εκλογές έπληξε την οικονομία που ανέκαμψε από την εξαετή ύφεση τον περασμένο χρόνο, οδήγησε την κομισιόν να περικόψει τις εκτιμήσεις της για το ελληνικό ΑΕΠ το 2015 στο 0,5% από την προηγούμενη εκτίμηση για 2,5%.

Η Κομισιόν περιέκοψε ακόμη τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη το 2016 στο 2,9% από το 3,6% προηγουμένως, σύμφωνα με την εαρινή έκθεση για την Ελλάδα.

«Το θετικό momentum έχει πληγεί από την αβεβαιότητα που προέκυψε μετά από την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών τον Δεκέμβριο. Η τρέχουσα έλλειψη σαφήνειας για την στάση πολιτικής της κυβέρνησης σε σχέση με τις δεσμεύσεις της χώρας στις διευθετήσεις με την ΕΕ και το ΔΝΤ, επιδεινώνεται περαιτέρω την αβεβαιότητα», αναφέρει η Κομισιόν στην έκθεσή της.

Επίσης η Κομισιόν προβλέπει έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο 2,1% του ΑΕΠ φέτος, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ.

Τι αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν
Όπως αναφέρει η Κομισιόν στην έκθεσή της για την ελληνική οικονομία, οι προβλέψεις της υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας και λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 21ης Απριλίου.

Τονίζει δε ότι το 2014, η ιδιωτική κατανάλωση και οι καθαρές εξαγωγές ήταν μοχλοί της οικονομικής δραστηριότητας, φέρνοντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή στην ανάπτυξη, με ποσοστό 0,8% σε όρους πραγματικού ΑΕΠ. Έχοντας την υποστήριξη της μείωσης των τιμών και της προσαρμογής της αγοράς εργασίας, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια συρρίκνωσης. Οι εξαγωγές στις υπηρεσίες βελτιώθηκαν χάρη στον τουρισμό και στη ναυτιλία, οι εξαγωγές των αγαθών επίσης βελτιώθηκαν, αν και η ισχυρότερη εσωτερική ζήτηση σημαίνει ότι οι εισαγωγές επίσης αυξήθηκαν. Οι επενδύσεις σημείωσαν άνοδο για πρώτη φορά από το 2008, κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων σε εξοπλισμό.

Το θετικό momentum ωστόσο, έχει πληγεί από την αβεβαιότητα ύστερα από την προκήρυξη πρόωρων εκλογών τον Δεκέμβριο. Η τωρινή απουσία σαφήνειας για την στάση πολιτικής της κυβέρνησης έναντι των υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο των συμφωνιών με ΔΝΤ-ΕΕ, επιδεινώνει περαιτέρω την αβεβαιότητα. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος της Ελλάδας (ESI) επιδεινώθηκε τον Μάρτιο λόγω της μείωσης της εμπιστοσύνης σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, αν και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμεινε σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Ο ΡΜΙ κατέγραψε περαιτέρω επιδείνωση στις επιχειρηματικές συνθήκες για την μεταποίηση τον Μάρτιο, υποδηλώνοντας ότι ο κλάδος είναι ακόμη σε ύφεση, με τις νέες παραγγελίες εξαγωγών και παραγωγής να υποχωρούν.

Με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συμφωνία με την ΕΕ και το ΔΝΤ μέχρι τον Ιούνιο και με την παραδοχή ότι η επιχειρηματική εμπιστοσύνη θα επιστρέψει μαζί με την ρευστότητα της κυβέρνησης και τον τραπεζικό κλάδο, η οικονομία τώρα προβλέπεται να αναπτυχθεί περί το 0,5% του ΑΕΠ, σημαντικά χαμηλότερα έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης. Η ιδιωτική κατανάλωση θα πρέπει να επωφεληθεί ελαφρώς από την μείωση των τιμών του πετρελαίου και την επιστροφή των καταθέσεων «από το στρώμα» στην οικονομία. Η αύξηση των εξαγωγών αναμένεται να συνεχιστεί το 2015 καθώς ο τουρισμός και η ναυτιλία θα πρέπει να επωφεληθεί από το ασθενές ευρώ.

Η αβεβαιότητα ωστόσο επιβαρύνει αρκετά τις επενδύσεις, οι οποίες πλήττονται επίσης από την περιορισμένη προσφορά πίστωσης από τον χρηματοοικονομικό κλάδο και την συσσώρευση των καθυστερούμενων οφειλών από τον δημόσιο τομέα. Το 2016, η πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ προβλέπεται να ενισχυθεί στο 2,9% καθώς οι επενδύσεις ανακάμπτουν λόγω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω στον ορίζοντα των προβλέψεων, έχοντας την υποστήριξη των προηγούμενων και των εν εξελίξει διαρθρωτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και του χαμηλότερου ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να συρρικνωθεί στο 1,6% του ΑΕΠ το 2015 και στο 1,3% το 2016.

Ο δείκτης της ανεργίας υποχώρησε στο 26,5% το 2014, αντικατοπτρίζοντας την δημιουργία περίπου 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Το 2015, η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει σημαντικά στο 25,6%, καθώς η ανάκαμψη παραμένει «φιμωμένη». Όταν η ανάπτυξη ανακάμψει το 2016, η ανεργία θα υποχωρήσει περισσότερο, στο 23,2%. Οι τιμές υποχώρησαν κατά 1,4% το 2014 και ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει κάτω του μηδενός φέτος, λόγω της ασθενούς χαμηλής ζήτησης, προτού γίνει θετικός το 2016 μόλις η ανάκαμψη κερδίσει έδαφος.

Η αύξηση της αβεβαιότητας από το φθινόπωρο του 2014 και η επιβράδυνση της ανάκαμψης, είχαν σημαντική επίδραση στα δημοσιονομικά της Ελλάδας. Το 2014 το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από το 2007, κατά 0,8%. Οι συνθήκες για την υποστήριξη της ανάπτυξης υπάρχουν, αλλά η αβεβαιότητα και οι πιο σφιχτές χρηματοδοτικές συνθήκες κρατούν πίσω την ανάκαμψη και επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά, με αποτέλεσμα τη σημαντική υστέρηση των κρατικών εσόδων στο τέλος του 2014 και στους δύο πρώτους μήνες του 2015. Η ασθενής συλλογή εσόδων στο άλλαγμα του χρόνου, είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικά ασθενέστερο από ό,τι αναμενόταν δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2014.


Το γενικό κρατικό ισοζύγιο στο -3,5% του ΑΕΠ το 2014, είναι σημαντικά χειρότερο από ό,τι αναμενόταν στην χειμερινή πρόβλεψη. Ωστόσο το ονομαστικό ισοζύγιο το 2014 είναι παρόλα αυτά πολύ καλύτερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, καθώς πλέον δεν επηρεάζεται από την μεγάλη εφάπαξ ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που καταγράφθηκε το 2012 και κυρίως το 2013.

Δεδομένης της ισχύουσας αβεβαιότητας για την έγκαιρη εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και των δεσμεύσεων για τον προϋπολογισμό, οι προβλέψεις για το 2015 και το 2016 στηρίζονται σε μια παραδοχή ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή της πολιτικής.

Ομοίως, οι προβλέψεις για το ονομαστικό ισοζύγιο το 2015 και το 2016 έχουν μειωθεί στο -2,1% του ΑΕΠ και στο -2,2% του ΑΕΠ αντιστοίχως. Αυτό αποτυπώνει τα χαμηλότερα των εκτιμήσεων έσοδα λόγω των χαμηλότερων προοπτικών ανάπτυξης που εξισορροπούν μια ανάκαμψη των εσόδων μετά από το α΄ τρίμηνο του έτους. Οι εκτιμήσεις προβλέπουν ότι τα κέρδη από τις συναλλαγές στο Eurosystem (τα προγράμματα SMP και ANFA) μεταβιβάζονται, το οποίο με τη σειρά του προϋποθέτει ότι θα πρέπει να ληφθούν νέα δημοσιονομικά μέτρα. Τα όρια των δαπανών ήταν δεσμευτικά το 2014 και αναμένεται να παραμείνουν τέτοια και στο μέλλον επίσης.Το ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ αναμένεται να κορυφωθεί το 2015 προτού μειωθεί το 2016. Τα ευνοϊκά επιτόκια, η καλύτερη διαχείριση του ρευστού μαζί με το back-loaded χρονοδιάγραμμα πληρωμής των δανείων από το EFSF, θα βοηθήσει να διατηρηθούν οι δαπάνες για τους τόκους χαμηλά για μεγάλη περίοδο, παρά το υψηλό χρέος.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tο gaidouri.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο...Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του...
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε...
Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το gaidouri.com ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει...