ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][bleft]

Οι ΓΕΡΜΑΝΟΙ παίρνουν τις ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ...!


Σε τεντωμένο σκοινί βαδίζει η οικονομική βιωσιμότητα της εταιρείας Παγωτά Δωδώνη.

Για την χρήση του 2015 η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή επισημαίνει ότι «στην περίπτωση μη εξεύρεσης λύσης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της, τίθεται εν αμφιβόλω η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας».
Η πλειοψηφία των δανείων είναι από την Εθνική Τράπεζα, με την NBGI Private Equity να κατέχει το 90% των μετοχών της Παγωτά Δωδώνη. 

Κάπου εδώ έρχονται οι εταιρίες Deutsche Bank Private Equity και Goldman Sachs Asset Management, που έχουν ήδη συμφωνήσει με την Εθνική για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της NBGI. 

Αυτό σημαίνει ότι τα δύο ξένα funds κρατούν ουσιαστικά στα χέρια τους το μέλλον της εταιρίας.

Η Παγωτά Δωδώνη βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τράπεζες για προσπάθεια αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της, ο οποίος ανέρχεται σε 27.000.000 ευρώ. 

Η χρήση του 2015 έκλεισε με μειωμένο τζίρο σε σχέση με το 2014 (9.300.000 από 10.240.000 ευρώ) και διεύρυνση ζημιών μετά από τους φόρους στα 3.200.000, από 2.270.000 ευρώ. 

Στα δε αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, είχαμε διαμόρφωση σε ζημιές 1.621.000 ευρώ, από ζημιές 1.056.000 ευρώ το 2014, έναντι κερδών 779.135 ευρώ που ήταν στη χρήση του 2012.


ΠΗΓΗ: voicenews.gr