ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][bleft]

Μαζική "έξοδος" από το Χ.Α για Εκδοτικούς Ομίλους, επιχειρήσεις και Τράπεζες !

Οχτώ μεγάλες εταιρίες διαγράφονται από το χρηματιστήριο Αθηνών για χρονικό διάστημα μεγαλύερο των 6 μηνών και η αναστολή διαπραγμάτευσης αυτών των εταιριών θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φλεβάρη ημέρα Παρασκευή.

Μεταξύ των εταιριών των οποίων οι άδειες έχουν ανακληθεί βρίσκεται η Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., η οποία έχει κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης και οι τράπεζες PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Οι υπόλοιπες εταιρείες είναι: «ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.», «AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», «SPRIDER STORES Α.Ε.Β.Ε.», «NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης. «ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» η οποία έχει τεθεί σε λύση και εκκαθάριση ενώ και για την εταιρία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε έχει αποφασιστεί άρση της επιτήρησης των μετοχών της.
ΠΗΓΗ